Triedime
nápojové kartóny

Má to zmysel

Zloženienápojóvého kartónu

Nápojový kartón je zložený z niekoľkých vrstiev. Aseptické ošetrenie a unikátne zloženie umožňujú uchovanie nápojov a potravín dlhú dobu bez pridávania konzervantov.

Každá vrstva má svoju presnú úlohu
70 až 85 % kartón
20 % polyetylén je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy
5 % hliník chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami

Triedenie

Ako triediť?

Zodpovednosť za zberné nádoby majú mestá a obce. Je dobré, keď je nádob dostatok, sú ľahko dostupné a na rozumnom mieste. Spôsob triedenia odpadu by mal byť každému jasný a zrejmý. Presne k tomuto účelu slúžia farby zberných nádob a označenie nálepkami.

Farby nádob na triedenie odpadu aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť, pretože to závisí od obce a zberovej spoločnosti. Pomáhajú nálepky a popisy na kontajnkontajneroch. Na miestnom zastupiteľstve, na odbore životného prostredia, by Vám mali vysvetliť spôsob fungovania triedeného zberu odpadu vo vašej obci.

Samolepky na zberné nádoby

Envi-pak

Natur-pack

MP

Recyklácia

Nápojový kartón je cenný materiál, ktorý obsahuje viac ako 70 % papiera.

Papierenské vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy.

Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru.

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu, ktorými sú papierové vlákna, polyméry a niekedy aj hliník (v prípade trvanlivého mlieka), možno recyklovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život.

Pozrite si na tomto videu ako jednoducho sa dá recyklovať nápojový kartón.

Poradňa

Nedávno zodpovedané
Do akého kontajnera mám vhodiť nápojové kartóny?

Farba zbernej nádoby na nápojový kartón sa môže líšiť, pretože to závisí od obce a zberovej spoločnosti. V prípade, že sa zbierajú nápojové kartóny, vhadzujte ich do kontajnerov s plastom. Zvyčajne bývajú žltej alebo oranžovej farby a pomáhajú nálepky a popisy na kontajneroch.

Čo sa stane, keď vhodím nápojový kartón do zlého kontajnera? Kontroluje to ešte niekto?

V zberných dvoroch a na dotrieďovacích linkách končí prevažná časť prvotne vytriedeného odpadu z kontajnerov. Ide o odpad, ktorý je určený na ďalšie zhodnotenie a nie zmesový komunálny odpad. Kontrola a ďalšie triedenie odpadu sa realizuje prevažne ručne. Každý pracovník vyberá z pásu určený druh odpadu napr. z obsahu žltých kontajnerov sa triedia napr. PET fľaše podľa farieb, nápojové kartóny, plechovky a pod. Ak sa na linke nachádza nesprávny odpad, pracovníci ho vyradia.

Zdroj

Kam putujú nápojové kartóny po domácom triedení?

Cestu nápojového kartónu z domácností do papierne si môžete pozrieť na videu.

Ako vyzerá recyklácia nápojového kartónu?

Zjednodušený postup recyklácie si môžete pozrieť na videu

Na Vaše otázky odpovedajú

Štepán Ledvina, Tetra Pak
Miroslav Jurkovič, SLICPEN
Peter Gallovič, EPA