Ako triediaSlováci odpad?

Ciele

SLICPEN

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie – SLICPEN, je neziskové, profesijné združenie  spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, predovšetkým v oblasti výroby, dovozu a distribúcie rýchloobrátkového tovaru (hlavne potraviny, drogéria), ako i výrobcov a dovozcov prázdnych obalov.

SLICPEN jediná profesijná organizácia priemyslu špecializovaná na problematiku odpadov a odpadov z obalov.

 

SLICPEN bol založený v roku 1994, ako reakcia na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov.