Ako triediaSlováci odpad?

Názory

Reprezentatívny prieskum, Marec 2019 Nielsen Admosphere Omnibus,
Slovenská republika, 15+


Pýtali sme sa vás, ako triedite nápojové kartóny.

Triedite nápojové kartóny z mlieka, smotany alebo džúsov, nazývané tetrapaky?
Ako sa vo vašom meste alebo obci triedia nápojové kartóny?
Čo sa robí podľa vás s použitými nápojovými kartónmi?
Nápojové kartóny sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov