Ako triediaSlováci odpad?

Fakty

Zmesový komunálny odpad
Zloženie komunálneho odpadu
Triedenie komunálneho odpadu v EÚ
Eurostat Recycling Rate of Municipal Waste, 2017