...sledujte surovinu od lesa, kde drevo rastie a ťaží sa, až po hotový produkt.

Drevo je obnoviteľným zdrojom, ak pochádza zo zodpovedne obhospodarovaného lesa.

Stiahnuť PDF leták