Ako triediaSlováci odpad?

Prieskum

Pýtali sme sa vás, ako triedite nápojové kartóny.
Triedite nápojové kartóny z mlieka, smotany alebo džúsov, nazývané tetrapaky?
Ako sa vo vašom meste alebo obci triedia nápojové kartóny?
Čo sa robí podľa vás s použitými nápojovými kartónmi?
Nápojové kartóny sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov

Nielsen Admosphere Omnibus, Slovenská republika,
populácia 15+, marec 2019